BODY BACKGROUND

Beogradske muzičke svečanosti Festival BEMUS

Internacionalni festival sa tradicijom, kulturni simbol Beograda
26. 10. 2011. godine
Koncert pijanista Boris Berezovski
Arena, Beograd
10.000 posetilaca