BODY BACKGROUND

Koncert Nemanja Radulović

violiniste sa internacionalnom karijerom
Gostujući instrumentalisti iz Francuske i Beogradske filharmonije. Koncert popularne klasične muzike u modernim, savremenim aranžmanima.


(21. 06. 2015. godine)
Beograd,
Park na Studentskom trgu
20.000 posetilaca