BODY BACKGROUND

Sabor trubača Guča

Najstariji Festival u Srbiji star 53 godine. Festival duvačkih orkestara koji sviraju na arhaičan, ali osavremenjen način sa popularnim revijalnim gostima (06-10.08. 2015. godine)
Stadion, Guča, Srbija
120.000 posetilaca za 5 dana