BODY BACKGROUND

PRODUKCIJSKI TIM

  • Ton
  • Rasveta
  • Video-grafička produkcija,
  • Stage
  • Tehničko vođstvo
  • Zanatski radovi
  • Građevinska operativa
  • Vozači
  • Fizička radna snaga
  • MegaTON ima 20 stalno zaposlenih
   i 20 eksternih stručnih saradnika.